Chọn lọc :
UD Melilla
1
89'
0
G. Segoviana
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.01 9.10 19.00 0.58 0.00 1.13 2.56 1.50 0.09
Ladbrokes 1.70 3.20 4.75 1.30 2.50 0.57
Bet365 1.03 13.00 67.00 0.62 0.00 1.25 5.25 1.50 0.12
SNAI
William hill 1.03 13.00 56.00 1.25 2.50 0.60
Betway
Easybet 1.00 9.10 19.00 0.58 0.00 1.13 2.30 1.50 0.05
Wade 1.67 3.25 4.75 0.93 0.75 0.83 0.98 2.25 0.80
Mansion88 1.05 6.10 150.00 0.60 0.00 1.31 3.44 1.50 0.18
Interwetten 1.75 3.25 4.30 1.20 2.50 0.55
10Bet 1.71 3.30 4.50 0.95 0.75 0.79 0.96 2.25 0.74
188Bet 1.01 9.10 19.00 0.59 0.00 1.12 2.63 1.50 0.08
12Bet 1.04 6.70 150.00 0.60 0.00 1.31 3.84 1.50 0.14
Sbobet 1.06 5.80 215.00 0.57 0.00 1.36 3.44 1.50 0.15
WewBet 1.25 4.40 10.60 0.79 0.00 1.05 3.03 1.50 0.15
18Bet 1.04 6.50 150.00 0.58 0.00 1.29 3.73 1.50 0.13
Pinnacle 1.09 8.08 90.99 0.64 0.00 1.29 2.49 1.50 0.30
HK
CD Canillas
1
90+3'
0
Alcobendas Sport
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.01 21.00 101.00 0.90 0.00 0.90 6.80 1.50 0.09
SNAI
William hill 1.03 17.00 61.00 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 1.00 21.00 101.00 0.89 0.00 0.84 3.70 1.50 0.10
Wade
Mansion88 1.07 5.60 114.00 0.84 0.00 1.00 4.16 1.50 0.12
Interwetten 2.80 3.05 2.40 1.05 2.50 0.65
10Bet 1.07 8.00 111.00 0.75 0.00 0.78 3.62 1.50 0.13
188Bet
12Bet 1.05 6.30 150.00 0.83 0.00 1.01 4.34 1.50 0.12
Sbobet 0.87 0.00 0.93 4.16 1.50 0.10
WewBet 2.74 2.59 2.69 0.94 0.00 0.90 0.84 1.50 0.98
18Bet 1.05 6.25 150.00 0.80 0.00 0.95 4.37 1.50 0.09
Pinnacle 1.08 7.13 49.40 0.86 0.00 0.86 2.79 1.50 0.23
HK
Getafe B
0
90+4'
1
RSD Alcala Henares
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 126.00 23.00 1.01 0.70 0.00 1.10 7.10 1.50 0.08
SNAI
William hill 67.00 23.00 1.02 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 7.50 1.18 8.50 0.67 0.00 1.12 2.40 0.50 0.21
Wade
Mansion88 6.80 1.17 8.50 0.72 0.00 1.13 4.76 1.50 0.10
Interwetten 2.25 2.95 3.00 1.10 2.50 0.60
10Bet 121.00 8.25 1.06 0.57 0.00 1.01 4.31 1.50 0.10
188Bet
12Bet 150.00 6.10 1.05 0.72 0.00 1.13 4.76 1.50 0.10
Sbobet 0.54 0.00 1.35 4.16 1.50 0.10
WewBet 2.60 2.48 2.99 0.77 0.00 1.07 1.02 1.50 0.80
18Bet 2.90 2.15 3.50 0.76 0.00 1.00 4.79 1.50 0.07
Pinnacle 69.78 9.04 1.05 0.61 0.00 1.22 1.77 0.50 0.41
HK
CU Collado Villalba
0
90+6'
1
Torrejon CF
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 67.00 13.00 1.04 0.47 0.00 1.60 5.25 1.50 0.12
SNAI
William hill 67.00 51.00 1.00 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 67.00 13.00 1.02 0.47 0.00 1.60 3.30 1.50 0.13
Wade
Mansion88 31.00 4.00 1.19 5.55 0.25 0.02 3.22 1.50 0.13
Interwetten 4.60 3.35 1.70 1.10 2.50 0.60
10Bet 4.55 3.25 1.66 0.80 -0.75 0.89 0.75 2.25 0.96
188Bet
12Bet 150.00 6.50 1.04 0.61 0.00 1.29 3.22 1.50 0.13
Sbobet 0.65 0.00 1.17 3.03 1.50 0.19
WewBet 3.82 2.74 2.02 0.77 -0.50 1.07 1.01 1.75 0.81
18Bet 150.00 6.00 1.05 0.59 0.00 1.27 3.25 1.50 0.10
Pinnacle 14.54 3.68 1.31 1.36 0.25 0.54 1.05 1.50 0.71
HK
CD Tarancon
1
87'
2
CP Villarrobledo
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet 1.95 3.00 3.65 0.93 0.50 0.77 0.96 2.25 0.74
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.95 3.05 3.70 0.94 0.50 0.79 0.98 2.25 0.76
Pinnacle 1.94 3.04 3.72 0.94 0.50 0.79 0.98 2.25 0.76
HK
Kowloon City
3
89'
0
Shatin SA
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.09 8.00 17.00 0.77 0.75 1.02 0.80 2.50 1.00
SNAI
William hill 1.00 61.00 61.00
Betway
Easybet
Wade
Mansion88 1.01 6.60 125.00 0.85 0.25 0.85 0.73 3.50 0.97
Interwetten 1.00 27.00 75.00 9.00 5.50 0.01
10Bet 1.07 8.25 27.00 0.64 0.75 0.85 0.66 2.50 0.82
188Bet
12Bet 1.01 6.60 125.00 0.68 0.25 1.02 0.79 3.50 0.91
Sbobet
WewBet 1.09 5.30 10.00 0.82 0.25 0.88 0.61 3.50 1.09
18Bet 1.01 6.50 94.00 0.93 1.00 0.77 0.77 4.00 0.93
Pinnacle 1.21 5.57 10.87 0.77 0.50 0.98 0.90 2.75 0.83
HK
Kowloon Cricket Club
5
90+2'
0
Fu Moon FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.00 51.00 51.00 0.22 0.00 3.10 3.50 5.50 0.19
SNAI
William hill 1.00 61.00 61.00
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet 1.01 6.80 80.00 1.25 0.25 0.50 1.42 5.50 0.40
Sbobet
WewBet 1.30 3.99 5.50 1.47 0.25 0.38 1.17 5.50 0.55
18Bet 1.28 4.90 8.00 0.86 1.50 0.87 1.03 3.25 0.72
Pinnacle 1.33 4.52 5.95 0.95 0.75 0.73 0.95 6.25 0.72
HK
AD Siete Villas
0
75'
2
SD Gama
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 23.00 10.00 1.06 1.00 0.25 0.80 0.82 2.50 0.97
SNAI
William hill 29.00 10.00 1.05 0.73 2.50 1.00
Betway
Easybet 23.00 10.00 1.04 0.99 0.25 0.76 0.78 2.50 0.96
Wade
Mansion88 6.70 2.77 1.64 1.03 0.25 0.81 0.79 2.50 1.03
Interwetten 1.43 4.20 6.50 0.70 2.50 0.95
10Bet 1.47 3.90 5.50 0.78 1.00 0.92 0.93 2.75 0.77
188Bet
12Bet 45.00 6.60 1.06 0.96 0.25 0.88 0.75 2.50 1.07
Sbobet 0.86 0.25 0.94 0.87 2.50 0.93
WewBet 1.43 3.98 5.85 1.00 1.25 0.84 1.01 2.75 0.81
18Bet 57.00 7.75 1.04 0.96 0.25 0.78 0.79 2.50 0.97
Pinnacle 29.68 9.34 1.07 0.85 0.25 0.89 0.94 2.75 0.81
HK
CD Guarnizo
0
79'
0
SD Textil Escudo
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 4.00 1.36 8.50 1.75 0.25 0.42 2.00 0.50 0.37
SNAI
William hill 3.60 1.40 8.50 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 4.00 1.36 8.50 1.70 0.25 0.33 1.49 0.50 0.39
Wade
Mansion88 3.55 1.37 9.30 1.63 0.25 0.45 1.66 0.50 0.42
Interwetten 1.60 3.60 5.00 0.95 2.50 0.70
10Bet 1.60 3.50 4.65 0.79 0.75 0.90 0.76 2.25 0.94
188Bet
12Bet 3.35 1.41 8.80 1.63 0.25 0.45 1.66 0.50 0.42
Sbobet 1.38 0.25 0.52 1.49 0.50 0.47
WewBet 1.63 3.27 4.96 0.86 0.75 0.98 0.81 2.00 1.01
18Bet 4.00 1.36 9.00 1.65 0.25 0.43 1.69 0.50 0.39
Pinnacle 3.42 1.47 7.77 1.41 0.25 0.53 1.42 0.50 0.52
HK
Grama
1
75'
3
UE Rapitenca
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 29.00 15.00 1.03 1.37 0.25 0.55 1.15 4.50 0.67
SNAI
William hill 46.00 17.00 1.03 1.10 2.50 0.67
Betway
Easybet 29.00 15.00 1.01 1.37 0.25 0.54 1.09 4.50 0.69
Wade 1.91 3.13 3.60 0.95 0.50 0.80 0.88 2.25 0.90
Mansion88 14.00 3.40 1.33 1.49 0.25 0.51 1.26 4.50 0.61
Interwetten 2.00 3.20 3.35 1.05 2.50 0.65
10Bet 85.00 11.00 1.04 1.23 0.25 0.46 0.98 4.50 0.59
188Bet
12Bet 125.00 7.30 1.03 1.44 0.25 0.53 1.20 4.50 0.65
Sbobet 1.44 0.25 0.49 1.09 4.50 0.71
WewBet 2.45 2.71 2.91 0.74 0.00 1.11 0.94 1.75 0.88
18Bet 150.00 7.50 1.02 1.50 0.25 0.48 1.28 4.50 0.57
Pinnacle 2.06 3.14 3.31 0.79 0.25 0.96 0.87 2.25 0.87
HK
AD Alcorcon
1
65'
2
AD Ceuta
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.55 2.58 2.21 1.00 0.75 0.82 1.05 4.00 0.75
Ladbrokes 1.40 3.70 8.00 1.25 2.50 0.57
Bet365 4.00 2.75 2.20 1.00 0.75 0.80 1.10 4.00 0.70
SNAI 1.40 3.90 7.25
William hill 4.20 2.60 2.10 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 3.50 2.60 2.19 0.97 0.75 0.87 1.05 4.00 0.77
Wade 1.40 3.70 7.50 0.75 1.00 1.05 0.95 2.25 0.80
Mansion88 3.55 2.56 2.23 1.07 0.75 0.77 0.72 3.75 1.11
Interwetten 4.00 2.60 2.15 0.50 3.50 1.35
10Bet 4.05 2.50 2.10 0.88 0.75 0.69 1.01 4.00 0.60
188Bet 3.85 2.55 2.13 1.01 0.75 0.83 1.06 4.00 0.76
12Bet 3.45 2.54 2.29 1.02 0.75 0.82 1.13 4.00 0.70
Sbobet 3.30 2.48 2.42 0.90 0.75 0.94 1.03 4.00 0.79
WewBet 4.00 2.57 2.07 1.07 0.75 0.77 1.09 4.00 0.73
18Bet 3.90 2.60 2.15 1.04 0.75 0.73 0.72 3.75 1.06
Pinnacle 4.49 2.55 2.26 1.00 0.75 0.85 1.00 4.00 0.86
HK
Osasuna B
1
64'
0
CD Alcoyano
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.16 5.00 17.00 0.63 0.00 1.23 0.80 1.50 1.00
Ladbrokes 2.15 2.80 3.40 1.55 2.50 0.44
Bet365 1.16 5.50 21.00 0.57 0.00 1.35 0.80 1.50 1.00
SNAI 2.15 2.90 3.35
William hill 1.15 5.00 26.00 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 1.15 5.00 16.00 1.41 0.25 0.55 0.75 1.50 1.07
Wade 2.15 2.88 3.30 0.87 0.25 0.90 0.98 2.00 0.78
Mansion88 1.16 4.50 29.00 0.57 0.00 1.37 0.85 1.50 0.97
Interwetten 2.20 2.90 3.25 0.50 1.50 1.30
10Bet 2.15 2.90 3.30 0.85 0.25 0.88 0.94 2.00 0.76
188Bet 1.16 5.00 17.00 0.64 0.00 1.25 0.83 1.50 0.99
12Bet 1.17 4.45 27.00 0.59 0.00 1.33 0.83 1.50 0.99
Sbobet 1.18 4.20 32.00 0.59 0.00 1.33 0.81 1.50 1.01
WewBet 1.17 4.83 15.30 0.57 0.00 1.36 0.85 1.50 0.97
18Bet 1.23 4.50 21.00 0.56 0.00 1.34 0.83 1.50 0.91
Pinnacle 1.23 5.06 23.79 0.64 0.00 1.33 0.96 1.75 0.89
HK
Real Balompedica Linense
1
60'
1
Real Madrid Castilla
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.55 1.88 3.30 0.98 0.00 0.84 0.85 2.75 0.95
Ladbrokes 2.50 2.87 2.65 1.30 2.50 0.53
Bet365 3.75 1.90 3.60 0.95 0.00 0.85 0.90 2.75 0.90
SNAI 2.70 3.00 2.45
William hill 3.25 1.91 3.60 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet 3.70 1.91 3.60 0.94 0.00 0.86 0.88 2.75 0.88
Wade 2.60 2.90 2.55 0.89 0.00 0.88 0.80 2.00 0.98
Mansion88 3.50 1.81 3.55 0.91 0.00 0.93 0.93 2.75 0.89
Interwetten 2.80 3.10 2.40 1.30 2.50 0.50
10Bet 2.60 3.05 2.50 0.92 0.00 0.82 0.74 2.00 0.96
188Bet 3.55 1.88 3.30 0.99 0.00 0.85 0.86 2.75 0.96
12Bet 3.55 1.81 3.50 0.93 0.00 0.91 0.93 2.75 0.89
Sbobet 3.65 1.79 3.50 0.95 0.00 0.89 0.89 2.75 0.93
WewBet 3.42 1.83 3.46 0.89 0.00 0.95 0.93 2.75 0.89
18Bet 3.70 1.79 3.50 0.86 0.00 0.88 0.86 2.75 0.88
Pinnacle 3.59 2.08 3.35 1.00 0.00 0.86 0.76 2.75 1.13
HK
Baleares
2
63'
0
Athletic Bilbao B
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.01 12.00 19.00 0.67 0.00 1.17 0.98 2.75 0.82
Ladbrokes 1.75 2.90 4.80 1.55 2.50 0.44
Bet365 1.02 17.00 34.00 0.65 0.00 1.20 0.95 2.75 0.85
SNAI 1.80 3.10 4.50
William hill 1.03 17.00 46.00
Betway
Easybet 1.00 12.00 19.00 0.67 0.00 1.20 0.92 2.75 0.90
Wade 1.75 3.00 4.60 0.80 0.50 0.95 1.02 2.00 0.75
Mansion88 1.23 4.40 12.00 0.65 0.00 1.23 0.78 2.50 1.04
Interwetten 1.02 17.00 90.00 0.65 2.50 1.05
10Bet 1.03 14.00 101.00 0.55 0.00 1.09 0.85 2.75 0.71
188Bet 1.01 12.00 19.00 0.68 0.00 1.19 0.99 2.75 0.83
12Bet 1.01 8.10 100.00 0.65 0.00 1.23 1.06 2.75 0.76
Sbobet 1.02 7.80 75.00 0.73 0.00 1.12 1.05 2.75 0.77
WewBet 1.01 12.20 22.00 0.67 0.00 1.20 0.78 2.50 1.04
18Bet 1.01 8.25 100.00 0.63 0.00 1.20 0.74 2.50 1.02
Pinnacle 1.03 20.75 98.56 0.70 0.00 1.22 0.81 2.75 1.05
HK
Merida AD
2
65'
0
Fuenlabrada
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.01 12.50 18.50 0.63 0.00 1.23 1.00 2.75 0.80
Ladbrokes 1.91 2.90 4.00 1.50 2.50 0.50
Bet365 1.02 19.00 34.00 0.60 0.00 1.30 1.02 2.75 0.77
SNAI 1.97 3.00 3.75
William hill 1.02 23.00 56.00 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 1.00 12.50 18.00 0.63 0.00 1.26 1.00 2.75 0.82
Wade 1.87 3.00 4.00 0.93 0.50 0.85 0.95 2.00 0.80
Mansion88 1.19 4.30 20.00 0.55 0.00 1.40 0.75 2.50 1.07
Interwetten 1.02 16.00 90.00 0.65 2.50 1.05
10Bet 1.03 14.00 111.00 1.13 0.25 0.53 0.84 2.75 0.72
188Bet 1.01 12.50 18.50 0.64 0.00 1.25 1.01 2.75 0.81
12Bet 1.01 8.30 100.00 1.31 0.25 0.60 1.05 2.75 0.77
Sbobet 1.02 7.80 75.00 1.28 0.25 0.62 0.95 2.75 0.87
WewBet 1.01 13.20 23.00 1.33 0.25 0.59 0.75 2.50 1.07
18Bet 1.01 8.25 100.00 1.32 0.25 0.56 0.75 2.50 1.02
Pinnacle 1.26 4.96 17.30 1.31 0.25 0.65 0.85 2.75 1.02
HK
Badajoz
1
64'
1
Unionistas de Salamanca
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.05 1.76 4.45 0.59 0.00 1.29 0.73 2.50 1.07
Ladbrokes 2.50 2.75 2.87 1.40 2.50 0.50
Bet365 3.10 1.83 5.00 1.30 0.25 0.60 1.05 2.75 0.75
SNAI 2.55 2.75 2.85
William hill 2.90 1.80 4.80 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 3.00 1.76 4.40 0.59 0.00 1.32 1.08 2.75 0.74
Wade 2.55 2.75 2.75 0.83 0.00 0.95 0.78 1.75 1.00
Mansion88 3.00 1.78 4.45 1.40 0.25 0.55 0.75 2.50 1.07
Interwetten 3.10 1.80 4.60 3.00 3.50 0.20
10Bet 3.00 1.80 4.30 0.55 0.00 1.09 0.90 2.75 0.67
188Bet 3.05 1.76 4.45 0.60 0.00 1.31 0.74 2.50 1.08
12Bet 2.98 1.80 4.40 0.60 0.00 1.31 1.06 2.75 0.76
Sbobet 3.05 1.77 4.40 0.60 0.00 1.31 0.97 2.75 0.85
WewBet 3.17 1.73 4.34 0.60 0.00 1.31 0.75 2.50 1.07
18Bet 3.00 1.78 4.40 0.58 0.00 1.29 0.75 2.50 1.02
Pinnacle 3.06 1.95 4.58 1.34 0.25 0.64 0.92 2.75 0.93
HK
CF Intercity
0
62'
0
SD Amorebieta
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.75 1.71 3.75 0.91 0.00 0.91 1.04 0.75 0.76
Ladbrokes 2.10 3.00 3.30 1.25 2.50 0.57
Bet365 4.00 1.80 4.00 0.92 0.00 0.87 0.77 0.50 1.02
SNAI 2.10 3.05 3.25
William hill 3.90 1.70 3.80 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 3.70 1.71 3.70 0.91 0.00 0.93 1.04 0.75 0.78
Wade 2.05 3.10 3.25 0.83 0.25 0.93 0.95 2.25 0.80
Mansion88 3.70 1.74 3.65 0.93 0.00 0.91 0.83 0.50 0.99
Interwetten 3.75 1.75 3.90 3.40 1.50 0.17
10Bet 3.60 1.74 3.75 0.77 0.00 0.80 0.66 0.50 0.91
188Bet 3.80 1.68 3.80 0.92 0.00 0.92 0.78 0.50 1.04
12Bet 3.60 1.78 3.55 0.93 0.00 0.91 0.75 0.50 1.07
Sbobet 3.70 1.74 3.65 0.93 0.00 0.91 0.97 0.75 0.85
WewBet 3.75 1.71 3.72 0.93 0.00 0.91 0.83 0.50 0.99
18Bet 3.60 1.75 4.00 0.86 0.00 0.88 0.76 0.50 1.00
Pinnacle 4.06 1.82 3.81 0.99 0.00 0.86 0.96 0.75 0.89
HK
Cacereno
0
65'
1
AD Union Adarve
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 7.30 3.00 1.47 0.85 0.25 0.85 0.74 1.50 0.96
Ladbrokes 1.73 3.00 5.00 1.50 2.50 0.44
Bet365 8.00 3.20 1.50 0.90 0.25 0.90 0.77 1.50 1.02
SNAI
William hill 8.00 3.00 1.53 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 7.30 3.00 1.45 0.85 0.25 0.85 1.08 1.75 0.62
Wade 1.60 3.20 5.50 0.85 0.75 0.91 0.95 2.00 0.80
Mansion88 7.90 2.91 1.54 0.85 0.25 0.99 0.83 1.50 0.99
Interwetten 1.70 3.25 4.80 0.50 1.50 1.30
10Bet 1.64 3.40 4.90 0.86 0.75 0.87 0.86 2.00 0.83
188Bet 7.30 3.00 1.47 0.86 0.25 0.84 0.75 1.50 0.95
12Bet 7.60 2.81 1.58 0.80 0.25 1.04 0.81 1.50 1.01
Sbobet 5.40 3.10 1.63 0.82 0.25 1.02 0.80 1.50 1.02
WewBet 7.35 2.98 1.54 0.85 0.25 0.99 0.83 1.50 0.99
18Bet 10.50 3.05 1.47 0.81 0.25 0.93 0.82 1.50 0.93
Pinnacle 7.67 3.01 1.63 0.78 0.25 1.06 0.92 1.75 0.88
HK
Sevilla Atletico
1
63'
0
FC Cartagena B
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.11 5.30 16.50 1.09 0.25 0.61 1.01 1.75 0.69
Ladbrokes 1.75 3.00 4.80
Bet365 1.14 6.00 17.00 1.25 0.25 0.62 0.75 1.50 1.05
SNAI
William hill 1.14 5.00 23.00
Betway
Easybet 1.09 5.30 16.00 1.10 0.25 0.61 1.01 1.75 0.69
Wade 1.75 3.00 4.50 0.83 0.50 0.95 1.02 2.00 0.75
Mansion88 1.15 4.55 28.00 1.29 0.25 0.61 1.12 1.75 0.71
Interwetten 1.83 3.05 4.30 0.55 1.50 1.20
10Bet 1.15 5.50 31.00 1.07 0.25 0.56 0.95 1.75 0.64
188Bet 1.11 5.30 16.50 1.13 0.25 0.58 0.73 1.50 0.97
12Bet 1.16 4.55 27.00 1.28 0.25 0.62 1.07 1.75 0.75
Sbobet 1.19 4.10 30.00 1.20 0.25 0.67 1.05 1.75 0.77
WewBet 1.16 5.00 15.60 1.29 0.25 0.61 0.74 1.50 1.08
18Bet 1.14 5.25 32.00 1.28 0.25 0.58 0.74 1.50 1.03
Pinnacle 1.20 5.18 24.53 1.24 0.25 0.67 0.95 1.75 0.85
HK
UCAM Murcia
0
60'
0
Atletico Sanluqueno
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.27 1.95 5.00 0.84 0.25 0.86 0.71 0.75 0.99
Ladbrokes 1.73 3.00 5.20 1.55 2.50 0.44
Bet365 2.40 2.00 5.50 0.95 0.25 0.85 0.82 0.75 0.97
SNAI
William hill 2.40 2.00 5.00
Betway
Easybet 2.25 1.95 5.00 0.84 0.25 0.86 0.71 0.75 0.99
Wade 1.73 3.00 4.75 0.80 0.50 1.00 0.75 1.75 1.05
Mansion88 2.47 1.91 5.20 1.00 0.25 0.84 0.80 0.75 1.02
Interwetten 1.77 3.10 4.50 0.55 1.50 1.20
10Bet 2.40 2.00 5.25 0.81 0.25 0.75 0.65 0.75 0.94
188Bet 2.27 1.95 5.00 0.85 0.25 0.85 0.72 0.75 0.98
12Bet 2.40 1.95 5.30 0.96 0.25 0.88 0.75 0.75 1.07
Sbobet 2.34 1.99 5.20 0.96 0.25 0.88 0.69 0.75 1.14
WewBet 2.48 1.94 4.92 1.00 0.25 0.84 0.80 0.75 1.02
18Bet 2.45 1.95 5.50 0.96 0.25 0.79 0.78 0.75 0.97
Pinnacle 2.46 2.03 5.60 0.92 0.25 0.89 0.97 1.00 0.83
HK
CD Ebro
1
62'
1
AE Prat
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.85 1.74 4.45 1.16 0.25 0.56 1.00 2.75 0.70
Ladbrokes 2.00 2.87 3.70 1.55 2.50 0.44
Bet365 3.00 1.83 4.75 1.30 0.25 0.60 1.02 2.75 0.77
SNAI
William hill 3.00 1.80 4.50 1.50 2.50 0.50
Betway
Easybet 2.80 1.74 4.40 1.16 0.25 0.56 1.00 2.75 0.70
Wade 1.93 3.00 3.70 1.00 0.50 0.80 0.83 2.00 0.93
Mansion88 2.89 1.80 4.60 1.35 0.25 0.58 1.03 2.75 0.79
Interwetten 2.05 3.05 3.50 0.50 1.50 1.30
10Bet 2.85 1.83 4.40 1.14 0.25 0.53 0.85 2.75 0.71
188Bet 2.85 1.74 4.45 1.17 0.25 0.55 1.01 2.75 0.69
12Bet 2.87 1.80 4.65 1.33 0.25 0.59 1.00 2.75 0.82
Sbobet 2.91 1.75 4.90 1.31 0.25 0.60 1.02 2.75 0.80
WewBet 2.98 1.79 4.40 1.35 0.25 0.58 1.03 2.75 0.79
18Bet 2.90 1.84 4.90 1.34 0.25 0.55 1.02 2.75 0.74
Pinnacle 2.91 1.93 4.58 1.25 0.25 0.66 0.86 2.75 0.94
HK
Cerdanyola del Valles
2
61'
0
CD Montijo
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.27 3.80 9.80 0.97 0.00 0.73 0.76 1.75 0.94
Ladbrokes 2.70 2.87 2.50 1.30 2.50 0.57
Bet365 1.03 13.00 26.00 0.82 0.00 0.97 0.92 2.75 0.87
SNAI
William hill 1.30 3.80 12.00 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet 1.25 3.80 9.80 0.97 0.00 0.73 0.76 1.75 0.94
Wade 2.60 3.00 2.50 0.93 0.00 0.83 0.98 2.25 0.78
Mansion88 1.28 3.75 14.00 0.92 0.00 0.92 0.90 1.75 0.92
Interwetten 2.70 2.95 2.50 1.20 2.50 0.55
10Bet 1.30 3.90 13.00 0.83 0.00 0.73 0.68 1.75 0.89
188Bet 1.01 9.90 16.50 0.97 0.00 0.73 0.81 2.75 0.89
12Bet 1.28 3.75 14.00 0.92 0.00 0.92 0.85 1.75 0.97
Sbobet 1.32 3.30 16.50 0.97 0.00 0.87 0.85 1.75 0.97
WewBet 1.28 3.94 10.90 0.92 0.00 0.92 0.89 1.75 0.93
18Bet 1.32 3.80 14.50 0.87 0.00 0.87 0.87 1.75 0.87
Pinnacle 1.36 3.82 12.83 0.97 0.00 0.85 1.18 2.00 0.68
HK
Atletico Mancha real
0
66'
1
Cadiz B
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 6.50 2.85 1.55 0.71 0.25 0.99 0.71 1.50 0.99
Ladbrokes 1.80 3.00 4.50 1.55 2.50 0.44
Bet365 6.50 3.10 1.61 0.72 0.25 1.07 1.00 1.75 0.80
SNAI
William hill 6.50 2.80 1.65
Betway
Easybet 6.50 3.10 1.60 0.72 0.25 1.09 0.98 1.75 0.78
Wade 1.80 3.00 4.33 0.85 0.50 0.95 0.93 2.00 0.85
Mansion88 7.20 2.72 1.63 0.74 0.25 1.11 0.72 1.50 1.11
Interwetten 1.83 3.10 4.10 0.50 1.50 1.30
10Bet 1.83 3.05 4.25 0.83 0.50 0.91 0.88 2.00 0.81
188Bet 6.60 2.86 1.54 0.74 0.25 0.96 0.74 1.50 0.96
12Bet 6.90 2.71 1.65 0.72 0.25 1.13 1.04 1.75 0.78
Sbobet 4.60 3.15 1.71 1.16 0.50 0.70 1.06 1.75 0.76
WewBet 6.40 2.88 1.61 0.74 0.25 1.11 1.03 1.75 0.79
18Bet 7.75 3.10 1.55 0.73 0.25 1.05 1.07 1.75 0.70
Pinnacle 6.40 2.73 1.80 1.02 0.50 0.81 0.81 1.75 1.00
HK
Velez CF
1
65'
1
Ejido
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.74 1.76 4.60 1.09 0.25 0.61 0.97 2.75 0.73
Ladbrokes 2.15 2.90 3.20 1.25 2.50 0.57
Bet365 2.87 1.83 5.00 1.20 0.25 0.65 1.02 2.75 0.77
SNAI
William hill 2.75 1.85 4.75 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 2.70 1.76 4.60 1.10 0.25 0.61 0.97 2.75 0.73
Wade 2.05 3.00 3.30 0.83 0.25 0.95 0.98 2.25 0.80
Mansion88 2.82 1.80 4.75 1.28 0.25 0.62 1.04 2.75 0.78
Interwetten 2.10 3.05 3.30 1.10 2.50 0.60
10Bet 2.10 3.00 3.30 0.81 0.25 0.92 0.94 2.25 0.76
188Bet 2.74 1.76 4.60 1.11 0.25 0.60 0.98 2.75 0.72
12Bet 2.82 1.80 4.75 1.26 0.25 0.63 1.00 2.75 0.82
Sbobet 2.86 1.78 4.80 1.16 0.25 0.70 0.97 2.75 0.85
WewBet 2.89 1.79 4.60 1.28 0.25 0.62 1.04 2.75 0.78
18Bet 2.80 1.80 4.80 1.26 0.25 0.59 1.03 2.75 0.73
Pinnacle 2.61 2.00 5.13 1.03 0.25 0.80 0.75 2.75 1.07
HK
CE Manresa
0
61'
0
Hercules
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.75 1.63 3.75 0.85 0.00 0.85 0.83 0.50 0.87
Ladbrokes 2.75 2.70 2.62
Bet365 4.00 1.72 4.00 0.95 0.00 0.85 0.92 0.50 0.87
SNAI
William hill 3.75 1.70 3.80
Betway
Easybet 3.70 1.63 3.70 0.85 0.00 0.85 0.83 0.50 0.87
Wade 2.70 2.70 2.63 0.91 0.00 0.87 0.80 1.75 0.95
Mansion88 3.95 1.65 3.85 0.95 0.00 0.89 0.95 0.50 0.87
Interwetten 2.75 2.75 2.60 0.60 1.50 1.10
10Bet 2.70 2.65 2.65 0.80 0.00 0.76 0.69 1.75 0.88
188Bet 3.75 1.63 3.75 0.86 0.00 0.84 0.94 0.50 0.76
12Bet 3.85 1.68 3.75 0.95 0.00 0.89 0.91 0.50 0.91
Sbobet 4.20 1.58 4.00 0.95 0.00 0.89 0.94 0.50 0.88
WewBet 4.09 1.62 3.85 0.99 0.00 0.85 0.95 0.50 0.87
18Bet 3.90 1.71 3.90 0.91 0.00 0.85 0.92 0.50 0.82
Pinnacle 4.19 1.71 3.89 0.99 0.00 0.84 0.79 0.50 1.02
HK
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác