Chọn lọc :
Faroe Islands (w) U17
0
Giữa hiệp
1
Greece (w) U17
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet 18.00 8.70 1.03
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Akzhayik Oral
chưa
Akademiya Ontustik
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88 1.01 2.25 0.83 0.67 3.75 1.17
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet 1.01 2.25 0.83 0.70 3.75 1.13
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Alhama CF (w)
chưa
Breidablik (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 2.87 3.30 2.15 0.57 2.50 1.25
Bet365 2.75 3.40 2.20 0.80 -0.25 1.00 0.80 2.75 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade 2.80 3.40 2.15
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 2.55 3.14 2.03 0.83 -0.25 0.93 0.78 2.75 0.98
18Bet 2.75 3.40 2.20 1.10 0.00 0.70 0.79 2.75 0.98
Pinnacle
HK
Changwon City
chưa
Pyeongtaek Citizen
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.26 5.00 7.70 0.96 1.75 0.74 0.80 2.75 0.80
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.25 5.00 10.00 1.00 1.75 0.80 0.92 3.00 0.87
SNAI 1.27 5.25 7.25
William hill 1.29 5.50 7.00 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet
Wade 1.25 5.00 10.00 0.98 1.75 0.80 0.91 3.00 0.88
Mansion88 1.24 5.20 8.70 0.99 1.75 0.81 0.87 3.00 0.93
Interwetten 1.30 5.25 9.00 0.80 1.50 0.90 0.55 2.50 1.30
10Bet 1.27 5.50 9.25 0.84 1.50 0.94 0.90 3.00 0.83
188Bet
12Bet 1.26 4.95 7.90 1.06 1.75 0.74 0.87 3.00 0.93
Sbobet
WewBet 1.31 4.53 6.70 1.14 1.75 0.71 0.86 3.00 0.96
18Bet 1.27 5.25 9.50 0.83 1.50 0.94 0.91 3.00 0.86
Pinnacle 1.24 5.56 10.41 0.98 1.75 0.81 0.91 3.00 0.88
HK 1.20 5.80 8.25 0.99 1.75 0.77 1.20 3.50 0.59
Brothers Union
chưa
Fortis FC Academy
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.33 4.50 7.00
SNAI
William hill 1.33 4.50 7.00 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.33 4.50 7.00 0.78 1.25 0.90 0.80 2.75 0.88
Pinnacle
HK
Daejeon Korail
chưa
Gimcheon Sangmu FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 5.40 4.70 1.38 0.74 -1.25 0.96 0.72 2.75 0.88
Crown 5.30 4.20 1.44 1.03 -1.00 0.79 0.86 2.75 0.94
Ladbrokes 5.75 4.00 1.44 0.61 2.50 1.15
Bet365 4.33 5.00 1.45 0.73 -1.25 1.08 0.80 2.75 1.00
SNAI 5.75 4.75 1.37
William hill 6.50 4.00 1.40 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 5.60 4.30 1.39 0.82 -1.25 1.02 0.88 2.75 0.94
Wade 6.00 4.10 1.44 1.02 -1.00 0.78 0.80 2.75 0.98
Mansion88 4.60 4.25 1.49 0.69 -1.25 1.17 0.74 2.75 1.08
Interwetten 5.50 4.40 1.47 0.95 -1.00 0.75 0.60 2.50 1.20
10Bet 6.00 4.40 1.44 0.78 -1.25 1.01 0.78 2.75 0.97
188Bet 5.60 4.25 1.41 0.81 -1.25 1.03 0.87 2.75 0.95
12Bet 4.60 4.25 1.49 0.69 -1.25 1.17 0.74 2.75 1.08
Sbobet
WewBet 5.15 4.01 1.47 0.78 -1.25 1.06 0.78 2.75 1.04
18Bet 5.50 4.40 1.48 0.95 -1.00 0.82 0.79 2.75 0.98
Pinnacle 5.77 4.34 1.44 1.00 -1.00 0.76 0.79 2.75 0.97
HK 6.00 4.25 1.38 0.56 2.50 1.27
Gyeongju KHNP
chưa
Geoje Citizen
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.40 4.20 6.50 0.61 2.50 1.15
Bet365 1.36 5.00 5.25 0.93 1.25 0.88 1.05 3.00 0.75
SNAI 1.37 4.75 6.00
William hill 1.36 4.20 7.00 0.62 2.50 1.20
Betway
Easybet
Wade 1.36 4.50 7.00 0.90 1.25 0.89 0.78 2.75 1.02
Mansion88 1.39 4.40 5.90 0.96 1.25 0.84 1.07 3.00 0.73
Interwetten 1.43 4.50 6.00 1.10 1.50 0.65 0.60 2.50 1.20
10Bet 1.39 4.55 6.50 0.87 1.25 0.91 0.76 2.75 0.99
188Bet
12Bet 1.39 4.40 5.90 0.96 1.25 0.84 1.07 3.00 0.73
Sbobet
WewBet 1.42 3.95 5.65 0.96 1.25 0.88 1.09 3.00 0.73
18Bet 1.40 4.70 6.75 0.88 1.25 0.88 0.77 2.75 1.00
Pinnacle 1.40 4.60 6.54 0.87 1.25 0.92 0.78 2.75 1.02
HK
Busan Transportation Corporation
chưa
Dangjin Citizen
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.50 3.70 5.75 0.87 2.50 0.83
Bet365 1.55 3.80 4.75 0.75 0.75 1.05 1.00 2.50 0.80
SNAI
William hill 1.55 3.50 5.50 0.91 2.50 0.80
Betway
Easybet
Wade 1.53 3.70 5.50 0.98 1.00 0.80 0.95 2.50 0.83
Mansion88 1.49 4.00 5.10 0.67 0.75 1.14 0.88 2.50 0.92
Interwetten 1.57 3.80 5.50 0.95 1.00 0.75 0.90 2.50 0.80
10Bet 1.55 3.75 5.50 0.97 1.00 0.82 0.92 2.50 0.81
188Bet
12Bet 1.49 4.00 5.10 0.67 0.75 1.14 0.88 2.50 0.92
Sbobet
WewBet 1.52 3.73 5.05 0.94 1.00 0.90 0.87 2.50 0.95
18Bet 1.54 3.90 5.50 0.95 1.00 0.81 0.91 2.50 0.86
Pinnacle 1.54 3.84 5.65 0.93 1.00 0.85 0.92 2.50 0.87
HK
Cheonan City
chưa
Yangju Citizen
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 2.00 2.98 3.45 0.72 0.25 0.98 0.85 2.25 0.75
Crown 2.14 3.15 3.00 0.89 0.25 0.93 0.97 2.25 0.83
Ladbrokes 2.00 3.00 3.40 1.20 2.50 0.60
Bet365 2.00 3.00 3.60 0.75 0.25 1.05 0.88 2.25 0.93
SNAI 2.00 3.10 3.50
William hill 2.10 2.90 3.50 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 2.12 3.20 3.00 0.91 0.25 0.93 0.99 2.25 0.83
Wade 2.05 3.13 3.40 0.78 0.25 1.00 0.91 2.25 0.88
Mansion88 1.98 3.15 3.45 0.82 0.25 1.02 1.08 2.25 0.74
Interwetten 2.05 3.10 3.50 1.05 0.50 0.70 1.20 2.50 0.60
10Bet 2.05 3.20 3.45 1.03 0.50 0.77 0.89 2.25 0.84
188Bet 2.14 3.15 3.00 0.90 0.25 0.94 0.98 2.25 0.84
12Bet 1.97 3.20 3.40 0.82 0.25 1.02 1.03 2.25 0.79
Sbobet
WewBet 2.06 3.05 3.24 0.83 0.25 1.01 1.02 2.25 0.80
18Bet 2.00 3.15 3.60 0.78 0.25 1.00 0.95 2.25 0.80
Pinnacle 1.93 3.09 3.44 0.92 0.50 0.76 0.84 2.25 0.84
HK 1.95 3.10 3.40 0.77 0.25 0.99 1.05 2.50 0.68
Gangneung City
chưa
Gyeongnam FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 4.40 3.90 1.55 0.94 -0.75 0.76 0.75 2.75 0.85
Crown 3.85 3.70 1.70 0.92 -0.75 0.90 0.86 2.75 0.94
Ladbrokes 4.20 3.60 1.67 0.61 2.50 1.15
Bet365 4.50 3.50 1.62 0.90 -0.75 0.90 0.85 2.75 0.95
SNAI 5.00 3.80 1.55
William hill 4.40 3.50 1.67 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 3.80 3.70 1.68 0.94 -0.75 0.90 0.87 2.75 0.95
Wade 4.40 3.75 1.65 0.91 -0.75 0.88 0.85 2.75 0.93
Mansion88 3.80 3.75 1.69 0.90 -0.75 0.94 0.79 2.75 1.03
Interwetten 4.40 3.80 1.67 1.10 -0.50 0.65 0.60 2.50 1.20
10Bet 4.30 3.80 1.66 0.92 -0.75 0.86 0.83 2.75 0.90
188Bet 3.85 3.70 1.70 0.93 -0.75 0.91 0.86 2.75 0.96
12Bet 3.85 3.80 1.67 0.92 -0.75 0.92 0.79 2.75 1.03
Sbobet
WewBet 4.15 3.78 1.59 1.02 -0.75 0.82 0.73 2.75 1.09
18Bet 4.30 3.90 1.68 0.89 -0.75 0.88 0.81 2.75 0.96
Pinnacle 4.19 3.79 1.68 0.89 -0.75 0.86 0.87 2.75 0.88
HK 4.85 3.75 1.52 0.99 -0.75 0.77 0.65 2.50 1.10
Chuncheon Citizen
chưa
Paju Citizen FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 3.50 3.20 1.90 0.80 -0.50 0.90 0.87 2.25 0.73
Crown 3.55 3.15 1.91 0.91 -0.50 0.91 0.97 2.25 0.83
Ladbrokes 3.70 3.00 1.95 1.20 2.50 0.60
Bet365 3.50 3.25 1.95 0.80 -0.50 1.00 0.95 2.25 0.85
SNAI 3.55 3.15 1.97
William hill 4.20 3.30 1.75 1.20 2.50 0.62
Betway
Easybet 3.40 3.20 1.94 0.88 -0.50 0.96 0.96 2.25 0.86
Wade 3.70 3.13 1.95 0.80 -0.50 0.98 0.93 2.25 0.85
Mansion88 3.35 3.20 1.97 0.87 -0.50 0.97 0.87 2.25 0.95
Interwetten 3.65 3.15 2.00 0.75 -0.50 0.95 1.20 2.50 0.60
10Bet 3.50 3.10 2.05 1.04 -0.25 0.76 0.90 2.25 0.83
188Bet 3.45 3.15 1.96 0.87 -0.50 0.97 0.95 2.25 0.87
12Bet 3.35 3.20 1.97 0.87 -0.50 0.97 0.87 2.25 0.95
Sbobet
WewBet 3.05 3.17 2.09 0.71 -0.50 1.14 0.81 2.25 1.01
18Bet 3.60 3.30 2.00 0.81 -0.50 0.95 0.90 2.25 0.86
Pinnacle 3.59 3.16 2.04 0.76 -0.50 1.04 0.94 2.25 0.85
HK
Turan Tovuz II
chưa
Araz Nakhchivan
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 2.55 3.70 2.35 0.54 -0.50 1.43 0.93 3.25 0.83
Pinnacle
HK
Esteghlal Khozestan
chưa
Khalij Fars Mahshahr
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Van Pars Isfahan
chưa
Chooka Talesh
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Fajr Sepasi
chưa
Darya Babol
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Baderan Tehran FC
chưa
Chadormalou Ardakan
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Mes Shahr-e Babak
chưa
Khooshe Talaee Sana Saveh
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Honka Espoo
chưa
IFK Mariehamn
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.74 4.00 3.65 0.96 0.75 0.86 0.96 3.25 0.84
Ladbrokes 1.61 3.80 4.25 0.44 2.50 1.50
Bet365 1.62 4.33 3.75 0.85 0.75 0.95 0.98 3.25 0.83
SNAI 1.70 4.00 3.75
William hill 1.60 3.90 4.50 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet
Wade 1.62 4.10 4.33 0.80 0.75 1.00 0.91 3.25 0.88
Mansion88 1.62 4.05 4.00 0.90 0.75 0.94 0.96 3.25 0.86
Interwetten 1.70 4.00 3.90 1.05 3.50 0.65
10Bet 1.58 4.05 4.35 0.97 1.00 0.77 0.88 3.25 0.81
188Bet 1.74 4.00 3.65 0.96 0.75 0.88 0.97 3.25 0.85
12Bet 1.70 3.90 3.60 0.90 0.75 0.94 0.96 3.25 0.86
Sbobet 1.60 4.00 4.10 0.79 0.75 1.05 1.02 3.25 0.80
WewBet 1.72 3.79 3.59 0.96 0.75 0.88 0.96 3.25 0.86
18Bet 1.63 4.30 4.30 0.80 0.75 0.97 0.91 3.25 0.86
Pinnacle 1.58 4.16 4.52 0.98 1.00 0.80 0.88 3.25 0.89
HK
Kapaz PFK II
chưa
Qaradag Lokbatan
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.52 4.20 5.75 0.88 1.00 0.88 0.88 2.75 0.88
Pinnacle
HK
FK Mughan
chưa
PFC Neftchi II
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 5.25 4.30 1.55 0.88 -1.00 0.88 0.83 3.25 0.93
Pinnacle
HK
CR Belouizdad U19
chưa
IB Khemis El Khechna U19
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.14 7.00 10.00 1.00 2.50 0.80 0.75 3.50 1.05
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.14 7.00 10.00 0.98 2.50 0.79 0.74 3.50 1.04
Pinnacle
HK
Hapoel Herzliya
chưa
SC Maccabi Ashdod
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.60 3.25 5.50 0.80 0.75 1.00 1.05 2.50 0.75
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.54 3.62 5.10 0.98 1.00 0.86 0.99 2.50 0.83
18Bet 1.57 3.70 5.75 0.96 1.00 0.81 0.97 2.50 0.80
Pinnacle 1.52 3.97 5.52 0.94 1.00 0.83 0.88 2.50 0.88
HK
FC West Armenia
chưa
MIKA Ashtarak
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
ARAT amenia B
chưa
Shirak Gjumri B
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Mashal Muborak
chưa
FK G'ijduvon
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác